anasayfa e-posta
SKS Eğitim Planı
 
                            2.DÖNEM                                 2016/ YILLIK EĞİTİM PLANI                                                     
           
 
   Doküman kod:EY.PL.02 Yayın Tarihi:01.12.2011   Rev.No:02  
   Rev.Tarihi:24.12.2012   /14.10.2015  
 
EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Sağlık  Bakanlığı Sağlık Kalite Standartlarının hızlı ve gelişen değişimi karşısında, Sağlık çalışanlarının ve diğer çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin arttırılması, kaliteli sunulmasını , eğitimlerin etkinliğinin ve sürekliliğini sağlamak.
 
AYLAR
EĞİTİM  İÇERİĞİNE İLİŞKİN GENEL BAŞLIKLAR
EĞİTİMİN YÖNTEMİ
       KATILIMCILAR
EĞİTİMCİ
GERÇEKLEŞEN TARİH
SÜRE
 
 
TEMMUZ
 
Acil durum ve afet yönetimi yangın söndürme ve tahliyesi(kırmızı kod)
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Barış ortak
 
 
1 Saat
 
Kişiler arası iletişim”,”iletişimde kriz yönetimi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Zeynep Ünal Yılmaz
 
 
1 Saat
 
EKG yorumlanması
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili birim çalışanları
Bülent Çetinol
 
 
1 Saat
 
AĞUSTOS
Sözel order
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm sağlık çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Panik Değer
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat.
 
Hasta Ve Güvenliği
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm   sağlık çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat.
 
 
    EYLÜL
Temizlik personel eğitimi “genel alan temizlik kuralları”, “risk düzeyine göre temizlik”, “temizlik maddeleri özellikleri, “hastane ve bölüm bazlı eğitimler
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm temizlik personeli
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Nütrisyon Desteği Eğitimi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm temizlik personeli
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Stres ve öfke kontrolü –Başetme yolları
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Zeynep Ünal Yılmaz
 
 
1 Saat
 
 
EKİM
Labarotuvar eğitimi “numune alma işlemi” “numune kabul ve red işlemi”
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm sağlık çalışanları
Mehmet Sunu
 
 
1 Saat
 
Yemek hizmetleri “gıda güvenliğini etkileyecek unsurlar “hijyen eğitim”,“ekipmanların kullanımı,”izolasyonlu hastalara yemek hazırlama kuralları”
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Mutfak çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
“Çamaşır kabul teslim ve depolama sistematiği”, “doğru mıktarda temizlik malzemesi kullanımı”
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Çamaşırhane çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
45 dak.
 
 
KASIM
 İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi “Risk yönetimi” “standar önlemler ve izolasyon önlemleri”, “meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları”
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Barış ortak
 
 
1 Saat
 
İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi “ kan ve vücut sıvısı sıçraması”, “kesici delici madde yaralanmaları”, “sağlık tarama programı”
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm  çalışanlar
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Rasyasyon güvenliği “Hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğini sağlamasına yönelik eğitim”
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Mahir Erkul
 
 
45 dak.
 
 
ARALIK
Enfeksiyon komitesi eğitimleri “bası yarası enfeksiyonları ve önlenmesi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
İlgili sağlık  Çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Hasta güvenliği eğitimi “güvenli cerrahi uygulamaları” “sözem istem uygulamaları” “hasta transferi”
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Hasta güvenliği eğitimi “hasta düşmeleri” “harizmi veya itaki düşme riski ölçeği değerlendirmede alınması gereken önlemler
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
İlgili Birim çalışanları
Başhemşire/Kalite Direktörü
 
 
45 dak.
 
 
         PLAN DIŞI EĞİTİMLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim için gerekli materyaller:İlgili doküman, projeksiyon Cihazı
Değerlendirme Yöntemleri: Soru/Cevap,  Tartışma, kısa cevaplı yazılı yoklamalar
 
 
                                    HAZIRLAYANLAR
                           KONTROL EDEN
                                      ONAYLAYAN
 
           Eğitim Hemşiresi/ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
                              Kalite Direktörü
                                   Yönetim Temsilcisi
 

 
 
                            1.DÖNEM                                 2016/ YILLIK EĞİTİM PLANI                                                     
           
 
   Doküman No:EY.PL.02 Yayın Tarihi:01.12.2011   Rev.No:02  
   Rev.Tarihi:24.12.2012   /14.10.2015  
 
EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Sağlık  Bakanlığı Sağlık Kalite Standartlarının hızlı ve gelişen değişimi karşısında, Sağlık çalışanlarının ve diğer çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin arttırılması, kaliteli sunulmasını , eğitimlerin etkinliğinin ve sürekliliğini sağlamak.
 
AYLAR
EĞİTİM  İÇERİĞİNE İLİŞKİN GENEL BAŞLIKLAR
EĞİTİMİN YÖNTEMİ
             KATILIMCILAR
EĞİTİMCİ
GERÇEKLEŞEN TARİH
SÜRESİ
 
 
OCAK
 
Uyum Eğitimleri İşleyişi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm  Bölüm Sorumluları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Güvenlik Raporlama Sistemi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Sağlık Çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Hasta Güvenliği Komite Çalışma Esasları
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
   ŞUBAT
Kan ve Kan Ürünleri  Transferi ve Transfüzyonu
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Hizmet Kalite Standartları
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm   Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat.
 
 
   MART
Hasta Memnuniyeti,İletişim Becerileri,Hasta Hakları
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Yatan Hasta İlaç Kullanımı, Beslenme, Egzersiz, Kontrol
Zamanı, Bakım, El Hjyeni, Sigara Bırakma Tavsiyeleri
 
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm Sağlık Çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
 
 
Genel Hastane Temizliği Ve Özel Alanların Temizliği
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Tezcan Işık/Eğitim Hemşiresi
 
 
1 Saat
 
 
                   NİSAN
Hasta Başı Test Cihazlarının (Poct)Kalite Kontrol Eğitimi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Tezcan Işık/Eğitim Hemşiresi
 
 
1 Saat
 
  Akılcı İlaç Kullanımı
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Tezcan Işık/Eğitim Hemşiresi
 
 
1 Saat
 
Hasta Ve Hasta Yakınları İletişimi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
45 dak.
 
 
 MAYIS
Beyaz Kod Uygulaması ,Mavi Kod Uygulaması, Pembe Kod
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
45 dak.
 
 
   HAZİRAN
Sağlık Hukuku / iş Güvenliği
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
İlgili Birim Çalışanları
 
 
 
1 Saat
 
Atıkların Yönetimi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
Tüm ilgili Birim çalışanları
Başhemşire / Kalite Direktörü
 
 
1 Saat
 
CPR ve Acil Servis Boyunluk Eğitimi
* Anlatım-Sunum
   * Soru-cevap
İlgili Birim çalışanları
Uzm.Dr.Mehmet Dinçer
 
 
45 dak.
 
 
PLAN DIŞI EĞİTİMLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim için gerekli materyaller:İlgili doküman, projeksiyon Cihazı
Değerlendirme Yöntemleri: Soru/Cevap,  Tartışma, kısa cevaplı yazılı yoklamalar
 
 
                                HAZIRLAYANLAR
                              KONTROL EDEN
                              ONAYLAYAN
 
 Eğitim Hemşiresi/ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
                              Kalite Direktörü
                     Yönetim Temsilcisi