anasayfa e-posta
Göz

Göz Ünitemizde modern cihazlarla
Rutin Göz Muayenesi


Miyop (Uzağı Görememe): En sık karşılaşılan kırılma kusurudur. Özellikle uzak görme bozulmuştur. Yüksek miyoplarda yakın görme de etkilenmiştir. Nedeni, gelen görüntünün göz arkasındaki retina tabakasının önünde odaklanmasıdır. Gençlerde daha sık rastlanmaktadır. İlk belirtisi gözlerin kısılarak bakılmasıdır.

Hipermetrop (Yakını Görememe): Özellikle yakın görme bozulmuştur. Yüksek derecelerde uzak görme de etkilenmektedir. Nedeni, gelen görüntünün retina tabakasının arkasında odaklanmasıdır. Çocuklarda ve ileri yaşlarda daha sık rastlanmaktadır.

Astigmat (Çarpık Görme): Cisimler çarpık veya iç içe geçmiş gibi görülmektedir.   Öndeki şeffaf tabakanın düzgünlüğünün bozulmasına bağlı olarak görüntü birkaç odağa birden düşmektedir. Hem uzak, hem de yakındaki görüntüler çarpık algılanmaktadır. Bu hastalarda miyop veya hipermetrop da bulunabilmektedir.

Presbiyopi (Yaşlı Göz): 40 yaşın üzerinde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan yakını görememe problemidir. Yaş ilerledikçe yakın görme zayıflığı da artmaktadır. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesine bağlıdır. Hipermetrop varsa daha erken yaşlarda da görülebilmektedir.
Kontakt Lens Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi tüm kırma kusurlarında ayrıca keratokonus, büllöz keratopi, persistant epitel defekti olgularında ve diğer bazı hastalıklarda kontakt lensler kullanılabilir. Estetik amaçlı ya da kırma kusurunu da düzeltmeye yönelik renkli, renkli-numaralı kontakt lensler mevcuttur. Hastanemizde numaralı, numarasız, renkli, şeffaf kontakt lensler takılmaktadır.

  • Vision muayenesi
  • Direkt görme muayenesi
  • Sağ-sol göz tansiyonu
  • Sağ-sol fundus muayenesi
  • Sağ-sol ön segment muayenesi
  • Göz yaşı kalite muayenesi yapılmaktadır.