anasayfa e-posta
SKS Kalite Yönetim Birimi
Özel Çamlık Hastanesi Kalite Yönetim Birimi
   
   

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK

HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
» Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
» Öz değerlendirmeleri yönetmek,
» Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
» HKS çerçevesinde hazırlanan;
» Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
» Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
» Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
» HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir.
Bu bağlamda Hizmet kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.

 

ÖZEL ÇAMLIK HASTANESİ SKS BİRİMİ ORGANİZASYONU
BAŞHEKİM
  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
BÖLÜM HEDEFLERİNE İLİŞKİN KALİTE SORUMLULARI
     
   
   
         
   
         
       
HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR? Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan hizmet Kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.

KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

Bölüm Hedefleri:
HKS’deki Bölümlerin işleyişlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak belirledikleri ve takip ettikleri hedefler, bölüm hedefleri tanıtım kartlarında aylık olarak izlenmektedir.

Prosedür:
Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar. Prosedürde ne gerçekleştirilecek? Neden gerçekleştirilecek? Nerede kontrol edilecek? Kim faaliyet/kontrolden sorumludur? Nasıl gerçekleşecek /kontrol edilecek? Ne zaman gerçekleşecek /kontrol edilecek sorularının cevabı yer alır. Birimler iş akış şemalarını ve işleyiş adımlarını prosedürlerinde belirtirler. Prosedürler kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir. Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Servis İşleyiş Prosedürü

Kalite Planları:
Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Çalışan Güvenliği Planı

Talimat:
Yapılan işle ilgili uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hasta Bakımında Temel Hijyen talimatı

 Organizasyon El Kitabı (OEK):

Hastanemizde çalışan personelin görev ve sorumlulukları, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan organizasyon el kitabında bulunmaktadır. Kontrollü doküman olup kalite birimi tarafından otomasyonda yayınlanır ya da isteğe göre birimlere kontrollü kopya kaşesi ile imza karşılığı verilir Bu doküman fotokopi ile çoğaltılamaz çıktısı alınamaz. Örn: Hemşire Görev Tanımı

Form nedir:
Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır. Formlar birimlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulur veya revize edilir. Kodsuz form kullanılamaz. Fotokopi ile çoğaltılabilir. Örn:Eğitim Katılım Formu

Uygunsuzluk:
Hizmet kalite Standartlarının öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

Düzeltici Faaliyet:
Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir. Kurumumuzda ya da hizmet aldığımız tedarikçide öz değerlendirme, bakanlık değerlendirmesi hasta ve çalışan görüş ve önerileri, hasta ve çalışan anketleri, kalite ve hedeflerdeki sapmalar, kalite uygulamaları, istatistiksel teknik uygulamalar, yönetimin gözden geçirme toplantıları, haftalık olağan toplantılar gibi faaliyetler sonucu oluşan uygunsuzluklar, önleyici faaliyetler ve iyileştirme fırsatları tespit edilir. DÖF tespit edildiğinde DÖF formu doldurularak kalite Birimine başvurulur. DÖF'le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

Önleyici Faaliyet:
Önleyici faaliyetler sistematik olarak iyileştirme çalışmalarında uygulanır. Bir diğer önleyici faaliyet ise henüz bir problem çıkmamış bir ürün, hizmet veya serviste benzer bir ürün, hizmet veya servis için yapılmış düzeltici faaliyetlerin yaygınlaştırılmasıdır. ÖF tespit edildiğinde, DÖF formu doldurularak kalite Birimine başvurulur. DÖF'le ilgili işlemler Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

DÜZELTİCİ FAALİYETLE ÖNLEYİCİ FAALİYET ARASINDAKİ FARK;
Düzeltici Faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir
KALİTE POLİTİKAMIZ
TIP VE İŞLETME ETİĞİNE DUYARLI, YASAL SINIRLAR İÇİNDE GÜNÜN BİLİMSEL GELİŞMELERİNE UYGUN YÖNTEM VE TEKNOLOJİLERİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK ETKİLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ TEMEL İLKELER SAYAN SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM ÇABASIYLA SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TOPLUMSAL FAYDAYI GÖZETEN BİR YAKLAŞIMLA SAĞLIK HİZMETİ SUNMAKTIR.
VİZYONUMUZ
TÜM HASTA VE YAKINLARININ HASTANE ÇALIŞANLARININ VE TEDARİKÇİLERİNİN GÜVENDİĞİ, BEKLENTİLERİNİN KARŞILANDIĞI HATTA AŞILDIĞI BİR KURUM OLMAK VE AYNI ÖLÇEKLİ HASTANELER ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HİZMET VERMEKTİR.
MİSYONUMUZ
ETİK DEĞERLERE BAĞLI HASTA HAKLARINA SAYGILI, TEDAVİ EDİCİ UYGULAMALAR YANINDA KORUYUCU SAĞLIK ÇALIŞMALARINIDA KAPSAYAN KALİTELİ VE EKONOMİK HİZMETLERİMİZİ DİN, DİL, IRK VE CİNSİYET AYRIMI GÖZETMEKSİZİN NİTELİKLİ VE UZMAN KADROLARIMIZ İLE SUNMAKTIR.
SLOGANIMIZ
HİÇBİR ŞEY İNSAN VE SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR